Чекаєш змін! Стань агентом змін!

Пропонуємо для обговорення зміни до Статуту учнівського самоврядування!

Будь активним!

СТАТУТ ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Основні положення

I. Статут шкільного самоврядування є основним положенням, що регламентує роботу шкільного самоврядування.

II. Положення шкільного статуту ґрунтується на основі Конституції України та Конвенції про права людини.

III. Статут є затверджений адміністрацією школи та учнівським самоврядуванням.

IV. Шкільне самоврядування створене для розгляду інтересів та ідей учнів, та допомагає у їх реалізації.

Закон про вибори

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Вибори Президента школи проводяться за принципом загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

2. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним виборцем.

3. Вибори Президента школи є загальними: право обирати мають учні 5-11 класів, батьки, вчителі та адміністрація школи.

4. Президентом школи може бути обраний учень, якому на день виборів виповнилося 13 років і якій є учнем НВК.

5. Вибори президента школи є рівними – кожен виборець має 1 голос.

6. Голосування на виборах таємне.

7. Право висування кандидата в Президенти школи, а також власної кандидатури на цю посаду, має кожен учень.

8. Президент обирається строком на 2 роки.

9.Участь у виборах президента школи є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи не участі у виборах.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ

1.Вибори Президента можуть бути черговими та позачерговими.Чергові виборипроводяться у зв’язку з закінченням строку повноважень президента, згідно зі статутом шкільного самоврядування. Чергові вибори проводяться в першу неділю жовтня. Позачергові вибори проводяться у зв’язку з відставкою або усуненням президента школи. Виборчий процес позачергових виборів Президента школи розпочинається через 15 днів після втрати повноважень минулого президента.

2. Для проведення голосування створюється виборча комісія у склад якої входять три представники шкільного самоврядування, три педагоги школи, та після реєстрації кандидатів по одній довіреній особі від кожного кандидата.

3. Виборча комісія:

а) складає списки виборців;

б) використовує встановлену форму бюлетеня (Примітка 2,3);

в) проводить реєстрацію кандидатів у президенти;

г) організовує процедуру таємного голосування;

д) встановлює результати виборів і оголошує їх;

4.Рівність прав і умов у виборчому процесі забезпечується:

а) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів на пост президента школи;

б) забороною втручання будь-кого у виборчий процес;

в) забороною підкупу, погроз, обману, чи будь-яких дій що перешкоджають вільному вираженню волі виборців;

ІІІ.ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ

1.Для реєстрації кандидата на пост Президента необхідно представити не менше 35 підписів виборців на підтримку даного кандидата. !

2.В триденний строк після реєстрації кандидата на пост Президента школи, необхідно представити виборчій комісії свою передвиборчу програму, а також власну команду, у яку входить прем’ер-міністр, віце прем’ер-міністр та секретар .

IV ПЕРЕДВИБОРЧА АГІТАЦІЯ

1.Учень, який зареєстрований кандидатом у Президенти, має право вести передвиборчу агітацію.

2. Кандидат за допомогою ініціативної групи:

а) повинен випустити рекламний плакат із власною фотографією;

б) підготувати передвиборчу програму

в) може здійснювати інші агітаційні заходи.

3. Права кандидата у Президенти під час проведення агітаційної компанії:

а) відвідати той клас, у якому кандидат планує провести агітаційну роботу на перервах та в позаурочний час.

б)проведення передвиборчої агітації під час навчального процесу, за згодою усіх учасників освітнього процесу

V ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ

1. Повідомлення про обрання Президента оголошується головою виборчої комісії на загальній лінійці.

2.Обраним вважається кандидат , за якого проголосували більшість учнів, що взяли участь у голосуванні.

3. Новообраний президент школи забовязаний скласти присягу під час інавгурації.

4.Президенту школи вручається відповідне посвідчення.

5. Якщо 2 і більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, проводяться повторні вибори.!

Положення про Президента Школи

І Основні напрямки діяльності Президента школи

1. Організація, координування діяльності органів учнівського самоврядування.

2. Здійснення зв’язкуучнів з педагогічним колективом.

3. Захист прав учні.

4. Участь у підготовці та поведінці загальношкільних заходів.

ІІ Функції президента школи

1. Керівництво органом учнівського самоврядування відповідно доположень про них і Статутом школи.

2. Координація роботи органівучнівського самоврядування і ради .

3. Участь у вирішенні питань з організації життя і діяльності учнівськогоколективу.

4. Захист законні права учнів, є їх представником в педагогічній раді, іншихорганах, які вирішують проблеми дітей.

5.Проведення засідань шкільної ради.

ІІІПовноваження президента школи

1. Підписувати від імені органу учнівського самоврядування різні документи.

2. Висувати пропозиції адміністрації школи про підготовку тапроведення заходів для учнів, заохочення чи покарання окремих членівучнівського колективу.!

3. Бути присутнім на будь-яких заходах, які стосуються школярів.

Положення про імпічмент Президента шкільного самоврядування

І Основні положення

1.Імпічмент Президента школи – це особлива процедура яка полягає у достроковому припиненні повноважень президента та усунення його з посади.

2.Імпічмент висувається діючому 0Президенту школи у разі повного, або часткового невиконання своїх обов’язків, прошення своїх повноважень.

3.Запропонувати імпічмент Президента школи може:

А)Член ради шкільного самоврядування

Б) Директор школи

В) Організатор

Г) Будь-який член шкільної громади із сотнею підписів.

(Примітка 1)

ІІ Проведення Імпічменту

І Стадія.

1.Особа що запропонувала імпічмент повинна оголосити про нього на зборах шкільної ради. Де повинен вказати причини.

2.Якщо за розгляд питання проголосували 2/3 членів ради, методом відкритого голосування, імпічмент переходить на другу стадію.

3.Якщо 2\3 голосів ради не набралося, вето ради можна подолати зібравши 150 підписів, на користь розгляду питання. (Примітка 1)

ІІ Стадія.

1.Визнача точне місце та час проведення загальношкільних зборів на яких оголошується про проведення загальношкільного голосування.

2. Під час зборів виступають обвинувачувач та президент, яким можуть задавати питання усі присутні.

3. Після зборів оголошується дата та час проведення референдуму, а також створюється виборча комісія.

4. Для проведення референдуму створюється спеціальна комісія у склад якої входять три представники шкільного самоврядування, три педагоги школи, та після реєстрації кандидатів по одній довіреній особі від обвинувачувача та президента.

5. Спеціальна комісія:

а) використовує встановлену форму бюлетеня (Примітка 4,5);!

б) встановлює результати референдуму і оголошує їх;

6. Якщо за відставку президента проголосували 50%+1 голосуючих президент іде у відставку.

Положення про шкільну раду

IОсновні положення

1.Рада міністрів учнівського самоврядування школи є законодавчим органом .

2.Рада міністрів учнівського самоврядування обирається на один навчальнийрік і підзвітна Президенту .

3.Рада міністрів є організаційним центром, призначеним для реалізації інтересів учасників шкільного учнівського самоврядування.

4.Рада міністрів спрямовує свою діяльність на виконання постанов Президента.

5.Рада міністрів учнівського самоврядування здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень на його засіданнях більшістю голосів загального складу Ради міністрів учнівського самоврядування школи.

6.До шкільної ради входять: Президент, заступники президента, старости класів та кабінет міністрів.

7.До складу Кабінету міністрів входять такі міністерства:

а)Міністерство дисципліни та правопорядку (перейминувати)(міністерство правосвідомості)!

б)Міністерство культури

в)Міністерство преси та зв’язку ( закордонних справ)

г)Міністерство освіти

д)Міністерство Я родина…(перейминувати)

е)Міністерство туризму і спорту (спорт)

II Функції

1. Головним завданням є надання можливості учням практично виявити себе в громадській діяльності.

2. Створення річного плану роботи шкільного самоврядування.

3. Підсумовує роботу за семестр, рік.

4. Координація роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності.

5. Ухвалення рішення з питань життя школи у межах своєї компетентності.

6. Співпраця з старостами класів.

ІІІ Проведення засідань шкільної ради

1.Засідання шкільної ради проводяться як мінімум раз два тижня.

2.На засіданні має бути присутнім кожен член шкільної ради. За вітстутності повинен бути його представник.

Положення про міністерства

ВИБОРИ МІНІСТРІВ

1. Голови міністерств обираються Президентом і його

замісниками за загальною згодою.

2. Заступників та помічників обирають власне голови

міністерств.

3. Голови міністерств можуть бути звільнені за рішенням ради та обгрунтованим поданням Президента .

4. Замісники звільняються разом з головами.

5. Міністри мусять бути ознайомленими з діючим

статутом шкільного самоврядування.

І Про міністерство дисципліни та правопорядку

Функції:

1. Бути прикладом для учнів у ставленні до навчання,

виконанні умов дисципліни і порядку.

2. Допомагати педагогам у дотриманні учнями умов

дисципліни та правил поведінки.

3. Слідкувати за порядком у школі.

4. Випускати інформаційні бюлетені.

5. Інформувати дирекцію школи про стан дисципліни і

порядку.

6. Надавати пропозиції щодо покращення порядку у

школі.

7. Проводити виховні заходи з учнями.

8. Проводити рейди-перевірки стану дотримання учнями

правил поведінки під час перерв та форми.

9. Організовувати суд-честі для учнів школи.

10. Повідомляти класних керівників про

«штрафників» їхнього класу.

11. Допомагати Президенту Шкільного самоврядування.

12. Організовувати суди-честі у разі необхідності.

Члени міністерства мають право на:

1. Закликати до порядку порушника дисципліни.

2. Вказати активу класу на несвоєчасне реагування

стосовно порушників дисципліни.

3. Проводити виховні бесіди з допомогою педагогів.

4. Робити зауваження учням.

5. Виклик порушника на суд-честі.

ІІ Міністерство культури

Функції:

1. Вести Instagram та сайт школи.

2. Організовувати свята, відповідати за апаратуру та декорації.

3. Допомагати шкільному самоврядуванню в організації заходів шкільного значення.

4. (Проводити конкурси «Найкращий учень школи» та «Найкращий клас шоколи»).

5. Робити виставки мистецтв

Повноваження:

1. Набирати людей для допомоги в організації заходів.

2. Збір фінансів для проведення заходів.

3. Використання шкільних матеріалів для проведення заходів

4. Організація зустрічей з видатними людьми

ІІІ Міністерство освіти

Функції:

1. Здійснювати контроль за успішністю учнів та організовувати допомогу відстаючим учням.

2. Проводити тренінги.

3. Проводити вікторини та конкурси для учнів 1-7 класів.

4. Займатись популяризацією науки та освіти.

5. Здійснювати роботу спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання.

6. Створювати дошку кращих учнів школи.!

Повноваження:

1. Мати доступ до результатів успішності учнів.

2. Отримувати допомогу вчителів.

IV Міністерство преси та зв’язку

Функції:

1. Контролювати випуск шкільних стінгазет.

2. Контролювати випуск оголошень.

3. Інформувати громадськість про всі події що відбуваються в школі

4. Сприяти підвищенню інтересу учнів до життя школи

5. Розвивати співпрацю учнів вчителів та батьків

6. Налагоджувати тісні стосунки з позашкільними закладами

7. Відвідувати заходи міжшкільного значення

Повноваження:

1. Проведення екскурсій у позашкільні заклади.

2. Використовувати шкільні матеріали.

3. Бути звільненим з уроків у разі необхідності.

4. Робити оголошення про важливі події в шкільний час.

V Міністерство туризму і спорту

Функції:

1. Організація спортивно-туристичних заходів, змагань.

2. Відбір та підготовка до міжшкільних змагань.

3. Організація та проведення навчально-тематичних екскурсій.

VI Міністерство Я родина батьківщина

Функції:

1. Створеннязв'язку між першою та другою зміною, представляти її інтереси на засіданнях шкільної ради.

2. Розповсюдження важливої інформації учням 1-7 класів.

3. Залучення учнів 5-7 класів до життя школи .

Кiлькiсть переглядiв: 218

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.