ЗВІТ ДИРЕКТОРА НОВОВОЛИНСЬКОГО ЛІЦЕЮ №1 НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2019-2020 н.р.

Мета освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Щоб досягти її, варто забезпечити високий рівень якості освіти. Як забезпечити таку якість в ліцеї, діяльність якого є багатокомпонентна і побудована на різних механізмах взаємодії? Закон України «Про освіту» визначає якість освіти як «відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг», а якість освітньої діяльності –як «рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг» (пункти 29, 30 частини 1 статті 1). Звіт директора школи проводиться відповідно до наказу МОНу від 28.01.2005 року № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», на виконання Законів України «Про освіту» та «Про повну середню освіту».

Організація навчального процесу

У 2019 - 2020 н.р. в ліцеї навчалось (на кінець року) 754 учні у 26 класах. Навчальний процес у закладі був організований у відповідності з вимогами закону України «Про освіту», за навчальними планами і програмами 1-2 класів НУШ, 3-4 класів,базової та старшої школи. Враховані рекомендації МОН , викладені у листі №1/11-5966 від 01.07.2019р. «Щодо методичних рекомендацій при викладанні навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році».

Після 12 березня 2020 року, згідно із законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19) та за рекомендаціями МОН України (лист №1/9-160 від13.03.2020р. «Щодо організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти під час карантину») у школі запроваджено дистанційне навчання. Було проведено ряд заходів щодо організації навчального процесу, зокрема на платформі Google Classroom вчителями інформатики було створено он лайн школу, що дало змогу змогу надавати освітні послуги максимальній кількості здобувачам освіти. Навчальні заняття проводилися максимально до розкладу навчальних занять. Оцінювання навчальних досягнень проведено у відповідності з листом МОН №1/9-213 від 16.04.2020р. «Щодо проведення підсумкового оцінювання організованого закінчення 2019/2020 навчального року». Використані при цьому у синхронному і асинхронному режимі відеоінструменти Skype, Zoom,Viber тощо.

Державна підсумкова атестація за курс початкової, базової та повної загальної середньої освіти не проводилась згідно наказу Міністерства освіти і науки України №463 від 30.03.2020р.,закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року», рішення педагогічної ради від 10.04.2020р. №8, від23.06.2020р. №10.

Навчальний рік успішно закінчили 754 здобувачі освіти: 324 у початковій школі, 319 – основній, 111 – старшій. Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти одержали 55 учнів, а Кушіль Олександра, Ришитюк Анастасія (9-Бклас), Вербицький Артем ( 9-Аклас) – з відзнакою. За високі досягнення у навчанні у старшій школі свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою та золоті медалі будуть вручені Антонюку Іллі, Бобович Діані, Ващук Анастасії, Кущишину Дмитру, Логвіну Андрію, Лучко Яніні, Старицькому Олександру. Срібні – Голубковій Надії, Гіналюку Дмитру,Демосюк Анастасії. Кращі здобутки у початковій школі, де 90,7%учнів 3-4 класів мають досягнення 7-12 балів. В основній і старшій школі лише в 10-Б класі (класний керівник Храпчун С.М.) цей показник (81.3%) близький до початківців.

Проте, кожен п’ятий учень 8–Б класу (класний керівник Семененко І.В.),10-А (класний керівник Пасічник Т.М.) засвоїли програму з окремих навчальних предметів на початковому рівні.

Вихованці нашого навчального закладу брали участь в позакласних та позашкільних заходах, навчались у гуртках і секціях НЦДЮТ, ДЮСШ, перемагали на предметних турнірах, олімпіадах, конкурсах. 62 з них за активну роботу та високі досягнення відзначені грошовою винагородою, дипломами і грамотами. Учениця 10-А класу Яриніч Ольга здобула грант на навчання у США.

Інклюзія

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 №872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017), на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 р. № 912 «Про затвердження концепції розвитку інклюзивної освіти», наказу управління від 31.08.2018 №458-од «Про структуру 2018-2019 навчального року та забезпечення організованого початку навчання», з метою забезпечення рівного доступну до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у закладах загальної середньої освіти з урахуванням їх індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності, відповідно до висновків, здійснювалось інклюзивне навчання учня 2-Б класу, забезпечено диференційований психолого- педагогічний супровід учня, працював асистент вчителя, проводились корекційно-розвивальні заняття з фізкультури та корекції психічного розвитку.

Методична робота

Структура методичної роботи, робота методичної ради та методичних предметних комісій учителів школи у 2019-2020н.р. була підпорядкована вирішенню методичної теми школи «Удосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самоосвітньої й творчої активності вчителів та учнів», методичним питанням, над якими працюють учителі. Відбулися засідання методичної ради з питань: підсумки роботи за 2018-2019н.р., затверджено план роботи методичної ради та структури методичної роботи на 2019-2020н.р., проведено конкурс “Учитель року-2020”, виставку “Творчі сходинки педагогів Волині”, відкриті уроки вчителями, що атестуються, дні “відкритих дверей” у початковій школі. Учні взяли участь у ХХ Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика, Х Міжнародному конкурсі учнівської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнських предметних олімпіадах із навчальних дисциплін, предметних турнірах, конкурсах тощо.

Постійно працювали шкільні предметні комісії вчителів початкових класів (Гуцман Н.В.), іноземних мов (Козачок Л.М.), суспільно-гуманітарних дисциплін, музики, образотворчого мистецтва (Хомик І.Р.), природничо-математичних дисциплін (Патіюк І.Ю.), фізичної культури, захисту Вітчизни, ОМЗ, трудового навчання (Кулик Л.А.), класних керівників (Костянець І.В.).

Згідно річного плану роботи було проведено:

• для вчителів початкової школи

- Науково-методичний семінар "Про організацію освітнього процесу у школі

І ступеня у 2019-2020 навчальному році".

- Інструктивно-методичні наради:

а) обговорення нових підходів та змін у програмах викладанні

навчальних предметів на 2019-2020 н. р. в умовах упровадження концепції Нової української школи;

б) методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2019-2020

навчальному році;

в) методичні рекомендації щодо вивчення в закладах середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу;

г) організація інклюзивного навчання в школі.

д) оцінювання учнів початкової школи.

е) методичне забезпечення освітнього процесу" та організація навчання в рамках Всеукраїнських проектів "Розумники" і "Навчання в русі".

- Тиждень безпеки руху дітей "Увага! Діти на дорогах"( конкурс малюнків для учнів 1-2 класів, конкурс плакатів для учнів 3-4 класів).

- До Міжнародного Дня миру долучилися до Всеукраїнської акції "Голуб миру".

- Педагогічний лекторій "Сучасний учитель: інноваційний підхід".

- Шкільні олімпіади з української мови та математики для учнів початкової школи.

- Тиждень початкової школи "Формування ключових компетентностей в учнів початкових класів засобами інтерактивного навчання".

- Проведено до Міжнародного дня української писемності флешмоб "Я з книжкою відкриваю світ".

- Тренінгові заняття "Інтерактивні уроки, які подобаються дітям".

- Організовано для учнів, які навчаються в класах "Розумники" (Smart Kids), турнір з настільних ігор.

- Семінар-практикум з елементами майстер-класу для вчителів " Нова українська школа – це нове освітнє середовище та сучасні прийоми навчання".

- Навчальний семінар-практикум для класоводів "Використання дидактичних матеріалів на магнітній основі та нових настільних ігор "Маніни мані", "Білчин склад"" на уроках в початковій школі".

- Методичний аукціон ідей "Цікаві прийоми роботи на уроках, де використовуються педагогічні ігри (ЕОІР) у класах "Розумники" (Smart Kids).

- Методичний день в початковій школі " Підвищення якості освіти у відповідності до вимог сьогодення та викликів інклюзивної освіти".

- Майстер-клас для вчителів початкових класів "Створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу учнів".

- Продовжено:

а) педагогічний експеримент «Розумники» (Smartkids)» (науковий керівник Литвинова С.Г., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (наказ МОН України від 17.01.2015р. №24 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі мережі шкіл»);

б) роботу Всеукраїнського педагогічного експерименту «Навчання в русі» (регіональний координатор Дикий О.Ю.).

• для вчителів іноземних мов

- Семінар – практикум «Формування іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності на уроках іноземної мови в початковій школі на засадах НУШ».

- Засідання предметної комісії вчителів іноземних мов: «Проблеми та перспективи вивчення іспанської мови у школі». Презентації творчих напрацювань учителя іспанської мови.

- Участь у проекті Британської Ради “The Portfolio of Competences for Democratic culture”.

- Творчий проект «Голуб миру» для учнів 10-11 класів.

- Виховний захід «Європейський День Мов» для учнів 5-9 класів під егідою шкільного Євроклубу «Дружба».

- Творчий проект для учнів 2-4 класів “My unforgettable Summer”.

- Творчий проект для учнів 1-4 класів «Різдвяна листівка».

- Проектний день у 4 класах.

- Дні відкритих дверей у 1-х класах.

- Дні відкритих дверей у 2-х класах.

- Конкурс на кращого знавця англійської мови пам’яті Мойсеєвої Р.О. для учнів 5-7 класів.

- Тиждень іспанської мови у 5-11класах.

- Шкільні олімпіади з іноземних мов.

- Робота «Школи майбутнього педагогічного резерву» у ДНЗ №2 для учнів 10 класу.

- Участь у проведенні Всеукраїнських конкурсів з англійської мови «Пазл», з німецької мови «Орлятко», з французької мови «Галлус»

Вивчено роботу вчителів англійської мови

а) Касьян О.Р. з теми «Використання ІКТ на уроках англійської мови»;

б) Лавренюк Н.Є. з теми «Тестовий контроль іншомовної лексичної компетенції учнів»;

в) Касянчук І.А. з теми «Використання інноваційних технологій».

Продовжено роботу експериментального майданчика Всеукраїнського рівня “Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов в основній школі“ (науковий керівник Редько В.Г., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, наказ МОН України №24 від 17.01.2014р.).

• для вчителів

проведено

- “творчі портрети” вчителів, що атестуються;

- інструктивно-методичні наради.

Забезпечена участь команд

- в олімпіадах із базових дисциплін у II-IІІ етапах;

- у міських, обласних предметних турнірах;

- у ХХ Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика ;

- у Х Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Тараса Шевченка.

- Вивчено:

роботу вчителів:

української мови і літератури Гурської О.О.;

образотворчого мистецтва Соложук М.І.;

досвід роботи вчителів:

зарубіжної літератури Ленарт В.А.;

фізики Зелінської Г.К.;

історії Ткачук Т.Г.;

стан викладання фізики, історії України, всесвітньої історії, правознавства, музики (1-4 класи), основ здоров'я (1-4 класи).

• для класних керівників проведено:

- засідання предметної комісії класних керівників: підсумки роботи за минулий навчальний рік, планування виховної роботи на 2019-2020 н.р.;

- семінар «Національно-патріотичне виховання як засіб становлення сучасного українця»;

- години спілкування про Героїв «Небесної сотні»

- тематичні тижні знань із основ безпеки життєдіяльності,

- дні профілактики правопорушень,

- Всеукраїнські тижні права,

- тренінгові заняття за програмою «Сила добра» в рамках проекту «Національна мережа центрів для дітей та сімей»

- концерти, конкурси, благодійні акції, виставки творчих робіт,

- культпоходи в кіно, відвідини вистав, екскурсії та екскурсійні поїздки,

- загальношкільний фестиваль колядок і щедрівок; участь у міському;

- акцію «Великодній кошик».

-

Атестація педагогічних кадрів

На виконання вимог Закону України “Про освіту”, державної програми “Учитель”, відповідно до наказу управління освіти “Про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів навчальних закладів міста” протягом вересня 2019 – червня 2020 року 34 учителі пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних кадрів при ВІППО ( 16 очно, 3 – дистанційно, 10 – онлайн, 5 – онлайн-семінари-тренінги).

За підсумками атестації педагогічних працівників 2020 року:

- двоє відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист»;

- одному присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»,

- трьом присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»,

- двом присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

На щорічну XXV міську виставку дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» було подано 5 експонатів: зарубіжна література – методична розробка «Різні види мистецтва у герменевтичному аналізі художнього тексту на уроках зарубіжної літератури» (Ленарт В.А.), французька мова – календарно-тематичне планування у 7 класі (Пригарська К.В.), колективна робота вчителів іноземних мов, зарубіжної літератури, української мови і літератури «Практичні заняття з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини», збірник тестових завдань з образотворчого мистецтва для учнів 5-7 класів (Соложук М.І.), збірка сценаріїв виховних заходів патріотичного спрямування (Бойко Р.Р.). Відзначено кращими 3 роботи, які були представлені на обласну виставку, з них дипломом ІІІ ступеня нагороджена робота бібліотекаря Бойко Р.Р.

Результати олімпіад та творчих конкурсів

У школі протягом 2019-2020 н.р. здійснювалося науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями, залучення їх до заходів з урахуванням індивідуальних особливостей, схильностей і задатків.

Традиційно школярі беруть участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. У 2019-2020 н.р. 2 учні стали переможцями: Грабовська Христина (5-В, Гурська О.О.), Яницька Юліана (6-Б, Марчук М.О.); 1учень – призером: Бзюк Ромена – 3м.(уч. Пікарук Н.М.). Два учні брали участь в обласному етапі конкурсу, Яницька Юліана зайняла 3 місце, Грабовська Христина – учасник.

Гаража Анастасія (7-Б клас, Хомик С.В.) стала переможцем міського етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Лучинець Вікторія (6-А, Хомик С.В.), Бзюк Ромена (10-Б, Пікарук Н.М.) вибороли 2 місце. Гаража Анастасія брала участь в обласному етапі.

Результати олімпіад із навчальних предметів свідчать про систематичну роботу педагогів з розвитку творчої обдарованості учнів.

За підсумками ІІ етапу олімпіад 115 (19.8%) учасники ліцею (із 580 загальної кількості) 52 (із 182) стали переможцями (28,6%), виборовши 72 (27%) призових місця (із 263 загальної кількості): І – 26 (36,6%), ІІ – 21 (31%), ІІІ – 25 (20%).

У 2019-2020 навчальному році команда ліцею №1 посіла І місце серед шкіл міста (рейтинг – 1,9).

На ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів 38 учнів-призерів (16 – учні ліцею, 42% ) вибороли 49 призових місць (із них 24 – учні ліцею, 48,9%).

Результати виступів школярів на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів:

фізика: 2 учасники – 2 переможці (ІІ місце – 2), учитель Зелінська Г.К.;

астрономія: 4 учасники – 4 переможці (І місце – 1 учень, ІІ місце – 1 учень, ІІІ місце – 2 учні), учитель Патіюк І.Ю.;

географія: 6 учасників – 6 переможців (І місце – 1, ІІ місце – 3, ІІІ місце – 2), учитель Горбач А.Є.;

біологія: 3 учасники – 1 переможець (ІІ місце – 2, ІІІ місце – 1), учитель Храпчун С.М.

французька мова: 7 учасників – 4 переможці (І місце – 1, ІІІ місце – 3), учителі Пригарська К.В., Шовкович Н.Ф.;

німецька мова: 2 учасники – 2 переможці (І місце – 1 учень, ІІІ місце - 1), учителі Омелянчук Н.І., Козачук О.М.;

англійська мова: 1 учасник – 1 переможець (ІІ місце ), учитель Герасимчук Л.Є.;

іспанська мова: 3 учасники – 1 переможець (ІІІ місце), учитель Лизун Г.Л.;

математика: 1 учасник – 1 переможець ( ІІІ місце), учитель Розік Л.В.;

Кращі результати на ІІІ етапі продемонстрували:

Бабійчук Марія (французька мова – І, фізика – ІІ, астрономія, математика – ІІІ);

Ришитюк Анастасія (біологія, англійська мова – ІІ, німецька мова – ІІІ);

Яриніч Ольга (астрономія – І, географія – ІІ);

Вербицький Артем (географія – І, астрономія – ІІ);

Вдовин Андрій – (фізика – ІІ, астрономія - ІІІ).

Враховуючи результати ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів, ліцей має найвищий зведений рейтинг – 3,98.

Готували учнів до участі в обласних олімпіадах 10 педагогів школи

№ з/п Учитель Школа Предмет ІІІ етап олімпіад

Кількість учнів Дипломи Бали

І ІІ ІІІ

1. Зелінська Г.К. ліцей № 1 фізика 2 - 2 - 6

2. Патіюк І.Ю. ліцей № 1 астрономія 4 1 1 2 10

3. Розік Л.В. ліцей № 1 математика 1 - - 1 1

4. Козачук О.М. ліцей № 1 німецька мова 1 - - 1 1

5. Герасимчук Л.Є. ліцей № 1 англійська мова 1 - 1 - 3

6. Храпчун С.М. ліцей № 1 біологія 3 - 2 1 7

7. Омелянчук Н.І. ліцей № 1 німецька мова 1 1 - - 5

8. Горбач А.Є. ліцей № 1 географія 6 1 3 2 16

9. Лизун Г.Л. ліцей № 1 іспанська мова 3 - - 1 1

10. Шовкович Н.Ф. ліцей № 1 французька мова 7 1 - 3 8

Враховуючи результати ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів, ліцей має найвищий зведений рейтинг – 3,98.

Відповідно до наказу управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 06.03.2020 року №89 «Про підсумки ІІ етапу та результати участі в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2019-2020н.р.» школа зайняла І місце і нагороджена грамотою управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради.

У зв'язку з поширенням “COVID-19” та оголошеним карантином ІV етап Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів не проводився.

У школі працює наукове товариство “Раціо”. Керівники секцій проводять роботу із пошуку обдарованих дітей, виявленню їх здібностей та нахилів, уміло здійснюють керівництво науково-дослідницькою, пошуковою роботою. Проте проводиться недостатня робота з написання науково-дослідницьких робіт.

Різновидом інтелектуальних змагань є предметні турніри.

Результативність виступу команд школи на міських турнірах у 2019-2020н.р.

№ з/п Предмет Дата Склад команди Клас Місце

1

правознавство 11.09.2019 Старицький Олександр

Бабарик Дарина

Гіналюк Дмитро

Галкін Владислав

Степанчук Максим 11-Б

11-Б

11-Б

11-Б

10-Б

6

2 економіка 12.09.2019 Логвін Андрій

Гіналюк Дмитро

Старицький Олександр 11-Б

11-Б

11-Б

1

3 географія 18.09.2019 Старицький Олександр

Бабарик Дарина

Гіналюк Дмитро

Яриніч Ольга

Вербицький Артем 11-Б

11-Б

11-Б

10-А

9-А

1

4 математика 19.09.2019 Вдовин Андрій

Яриніч Ольга

Степанчук Максим

Бабійчук Марія

Вербицький Артем 11-Б

10-А

10-Б

10-Б

9-А

2

5 хімія 24.09.2019 Галкін Владислав

Старицький Олександр

Голубкова Надія

Антонюк Ілля 11-Б

11-Б

11-А

11-А

3

6 біологія 25.09.2019 Галкін Владислав

Голубкова Надія

Антонюк Ілля

Смолюк Катерина 11-Б

11-А

11-А

9-Б

2

7 інформатика 26.09.2019 Оліфірович Анастасія

Колодій Лідія

Матейчук Ольга 10-Б

10-Б

10-Б

учасники

8 фізика 02.10.2019 Старицький Олександр

Вдовин Андрій

Бабійчук Марія

Вербицький Артем 11-Б

11-Б

10-Б

9-А

1

9 винахідники і раціоналізатори 09.10.2019 Старицький Олександр

Вдовин Андрій

Гіналюк Дмитро

Бабійчук Марія

Вербицький Артем 11-Б

11-Б

11-Б

10-Б

9-А

1

10 історія 28.02.2020 Галкін Владислав

Бабарик Дарина

Ушаков Андрій

Янощук Марта

Пазуха Софія 11-Б

11-Б

8-Б

10-Б

9-Б

3

11 журналісти 02.03. Антонюк Ілля

Голубкова Надія

Мельник Владислав

Радзік Олександра

Воробей Мар’яна 11-А

11-А

10-Б

9-Б

9-Б

учасники

Результативність виступу на обласних турнірах у 2019-2020н.р.

№ з/п Предмет Дата Склад команди Місце

1 економіка 22.09.2019 Логвін Андрій

Гіналюк Дмитро

(3м. в інд. рейт.) учасники

2 географія 22.09.2019 Старицький Олександр

Яриніч Ольга 2 (у складі команди шкіл міста)

3 хімія 29.09.2019 Галкін Владислав 3 (у складі команди шкіл міста)

4 математика 29.09.2019 Бабійчук Марія учасник

5 біологія 20.10.2019 Голубкова Надія учасник

6 винахідники і раціоналізатори 20.10.2019 Гіналюк Дмитро

(3м. в інд. рейт.)

Вербицький Артем 3 (у складі команди шкіл міста)

7 фізика 27.10.2019 Вербицький Артем

Бабійчук Марія

(2м. в інд. рейт.) 2 (у складі команди шкіл міста)

Результативність виступу на Всеукраїнських турнірах у 2019-2020н.р.

№ з/п Предмет Дата Склад команди Місце

1 економіка 28.10-02.11.2019

(м. Харків) Гіналюк Дмитро уч. (у складі команди області)

2 фізика 21.11.2019

(м. Запоріжжя) Бабійчук Марія уч. (у складі команди області)

Під керівництвом педагогів учні брали участь у конкурсах:

Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру”;

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс “Колосок“;

Міжнародна гра із зарубіжної літератури “Sunflower“;

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»;

Всеукраїнська гра з англійської мови «Puzzle».

Міський конкурс юних читців творів Лесі Українки (Приступа Ярослав, 3-Б, ІІІ місце).

Міський конкурс «Урок казки»:

номінація «Казковий художник» - Паляниця Марія (3-Б), Ткачук Таїна (7-А) – ІІ м.;

номінація «Казкова країна» - Грабовська Христина (5-В), Карпевич Любов (6-В), Бзюк Ромена (10-Б) – ІІІ м.

Міський конкурс «Посміхнемось щиро Вишні»:

номінація «Веселий пензлик» - Шаповал Катерина (6-Б) – ІІІ м.;

Хомик Марія (8-А), Воробей Мар'яна (9-Б) – учасники;

номінація «Вишневі усмішки» - Щурук Владислав (9-А) – учасник, грамота за розкриття теми;

Міський конкурс малюнків на військово-патріотичну тематику:

номінація «Живопис» - Шаповал Катерина (6-Б) – ІІ м.;

номінація «Графіка» - Дудік Касія (10-А) – ІІ м;

номінація «Комп'ютерна графіка» - Ільченко Марія (8-Б) – учасник.

Міський конкурс малюнків «Наше місто»;

Міський конкурс есе «Моє рідне місто» - Бзюк Ромена (10-Б) – 1 м;

Міський конкурс краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби» - Хомин Софія (11-Б) – І м.;

Міський етап Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» (номінація «Образотворче мистецтво») – Кантор Дарія

(4-А), Ярема Тетяна (6-Б) – ІІ м.; Габрук Юлія (11-Б) – ІІІ м.

Міський конкурс-презентація юних композиторів, поетів, художників, умільців декоративно-ужиткового мистецтва «З цілющого джерела рідної землі черпаємо наснагу»: (номінація «Поети») – Мартинюк Станіслав (6-А ) – І м.,

(номінація «Проза» - Борсук Дарина (6-Б) – ІІ м.

Виховна робота.

Планування виховної роботи у 2019-2020 навчального року було здійснено відповідно до Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом МОН України від 31.10.2011 № 1243 за напрямками:

-національно-патріотичне виховання (формування ціннісного ставлення до держави і суспільства);

-превентивне виховання та формування позитивної мотивації до здорового способу життя (ціннісне ставлення до себе, до здоровꞌя);

-морально-етичне виховання (ціннісне ставлення до людей, до себе);

-екологічне виховання ( ціннісне ставлення до природи);

-трудове виховання. Профорієнтаційна робота (ціннісне ставлення до праці);

-родинно-сімейне виховання. Робота з батьками (ціннісне ставлення до сімꞌї, родини, людей);

-художньо-естетичне виховання ( ціннісне ставлення до культури і мистецтва, сприяння творчому розвитку особистості).

У зв´язку із запровадженням карантинних обмежень в країні через поширення захворюваності на COVID-19, навчально-виховний процес у школі з 12.03 по 31.05 здійснювався у дистанційній формі.

ІІ семестр 2019-2020 н.р. розпочато проведенням 16 лютого двох святкових різдвяних лінійок, на яких було вручено подарунки дітям учасників бойових дій, дітям загиблих в АТО, дитині-сироті Романюк А. (усього вручено 30 подарунків). Міжнародний проект «Свята без тата» реалізовано за підтримки польських меценатів, власної ініціативи та активної співпраці класного керівника Ленарт В.А. з учнями та батьками 9-А класу: знайдено спонсорів, закуплено канцтовари, солодощі, сувеніри, м´які іграшки. Готували, пакували подарунки і вручали їх на лінійці «ангели» - волонтери, учні 9-А класу.

До Дня Соборності України оформлено тематичну книжкову полицю у шкільній бібліотеці «На Схід і Захід від Дніпра ти будь єдиною, Вкраїно!» ( Бойко Р.Р.), проведено уроки історії у 8-11 класах « 22 січня - День Соборності України» (учителі історії Ткачук Т.Г., Шуєва Н.І.), у вестибюлі школи оформлено дитячу фотовиставку «Україна-це ми!» (Костянець І.В., класоводи, класні керівники).

На вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам´яті Героїв Небесної Сотні оформлено постійнодіючу виставку літератури у бібліотеці « За честь, за долю, за українську волю» (Бойко Р.Р.), 20 лютого в усіх 1-11 класах класоводами, класними керівниками проведено години спілкування про Героїв з «Небесної Сотні» з демонстрацією відеодокументів.

З метою формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва, сприяючи творчому розвитку особистості, здійснювалось художньо-естетичне виховання учнів школи. Цікаве «Свято здоров´я» було проведено 13 лютого учнями Божко М., Мартинюком С., Яйдельським О., Герою С. (6-А), Рудюком М., Гочачко С., Войтович М., Карпевич Л. (6-Б), Куриловичем Г., Дердюком Ю., Приступчуком Б.(9-А) для паралелей початкових класів (підготувала класовод Грабовська С.В.). Учні дізнались про важливість дотримання режиму дня, користь здорової їжі, боролись з мікробами, розгадували загадки; кожен з 1-4 класів продемонстрував руханку.

17.01 у вестибюлі школи відбувся загальношкільний фестиваль колядок і щедрівок, у якому взяли участь учні 1-4 класів, учителі, батьки (підготували класоводи 1-4 кл.). Учасники вокального гуртка «Мрія» (керівник Костянець І.В.) взяли участь17.01 у міському конкурсі колядок та щедрівок «Ой, радуйся, земле» (грамота за виконавську майстерність), учні Мартинюк С.(6-А), Борсук Д.(6-Б) стали переможцями міського конкурсу «З цілющого джерела рідної землі черпаємо наснагу» (І, ІІ місця, учитель Марчук М.О.).

Участь у міському огляді-конкурсі художньої самодіяльності учнів «Дивосвіт дитячих талантів» 21.02.2020р. взяли участь 60 вихованців гуртків (керівники Ніколенко І.О., Костянець І.В., Ясинська-Бомк О.І.)

Відповідно до річного плану роботи школи у лютому 2020р. організовано перегляд учнями 2-11 класів театральних вистав Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича, учні 3-х класів в міському Палаці Культури переглянули мюзикл «Муха-Цокотуха на новий лад» (у постановці дитячого театру Будинку Культури с.Благодатне)

У ІІ семестрі тематичні заходи у НЦМБ відвідали учні 3-Б класу (28.01, літературна здибанка «Чарівна країна книжок Надії Гуменюк» до 70-річчя від дня народження дитячої письменниці), 7-Б (19.02, вечір поезії «Народжена Вкраїну прославляти» до дня народження Лесі Українки).

Бібліотекарем Бойко Р.Р. проведено цікаві бібліотечні уроки для дітей різних вікових груп, екскурсії у шкільну бібліотеку, оформлено тематичні постійнодіючі виставки літератури, каталоги фахових журналів з проблем виховання дітей. Визначено найактивніших читачів бібліотеки, підведено підсумки акції «Подаруй бібліотеці книгу» ( переможці – учні 2-А класу, Грабовська С.В.).

У ІІ семестрі 2019/2020 н.р. школярі займались у пришкільних гуртках: «Євроклубі» (Семененко І.В.), «Школі безпеки» (Рарата В.І.), секції баскетболу для хлопців 9-11 кл. (Кулик Л.А.), секції волейболу для дівчат 9-11 кл. (Бідзюра М.В.), секції волейболу для хлопців 10-11 кл. (Кушіль Т.С.), вокальному гуртку «Мрія» ( Костянець І.В.), екологічному клубі «Юні друзі природи» для учнів 1-х класів (Пасічник Т.М.), драматичному гуртку (Ленарт В.А.), гуртку «Юний дизайнер» (Соложук М.І.).

Ініціативними і самостійними в організації позакласного життя учнів школи у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. були лідери учнівського самоврядування (президент «ПІРОСу» Степанчук М., 10-Б кл.). Діти організували у школі вітання з Днем Святого Валентина, творчо прикрасили вестибюль, підготували концерт до Міжнародного жіночого дня.

Запровадження карантину (з 12.03 по 31.05.2020р.) дав нові можливості для учнів, учителів, батьків використовувати новітні інструменти комунікацій, технології дистанційного навчання. Класоводи, класні керівники, керівники гуртків продовжили спілкування з учнями і батьками класів в онлайн-режимі, проводили години спілкування, батьківські збори на платформі «ZOOM», в соціальних мережах. Новими формами роботи стали індивідуальні музичні консультації, запис музичних відеороликів (Костянець І.В.), відео заняття, організація виставок дитячих творчих робіт (Соложук М.І.), спортивні онлайн-руханки (Кулик Л.А., Кушіль Т.С., Бідзюра М.В.).

Вперше у школі «Свято останнього дзвоника» 31.05 проведено в режимі онлайн-конференції на платформі «ZOOM». Відеоматеріали підготовили учні 10-х для паралелей початкових класів (підготувала класовод Грабовська С.В.). Учні дізнались про важливість дотримання режиму дня, користь здорової їжі, боролись з мікробами, розгадували загадки; кожен з 1-4 класів продемонстрував руханку.

17.01 у вестибюлі школи відбувся загальношкільний фестиваль колядок і щедрівок, у якому взяли участь учні 1-4 класів, учителі, батьки (підготували класоводи 1-4 кл.). Учасники вокального гуртка «Мрія» (керівник Костянець І.В.) взяли участь17.01 у міському конкурсі колядок та щедрівок «Ой, радуйся, земле» (грамота за виконавську майстерність), учні Мартинюк С.(6-А), Борсук Д.(6-Б) стали переможцями міського конкурсу «З цілющого джерела рідної землі черпаємо наснагу» (І, ІІ місця, учитель Марчук М.О.).

Участь у міському огляді-конкурсі художньої самодіяльності учнів «Дивосвіт дитячих талантів» 21.02.2020р. взяли участь 60 вихованців гуртків (керівники Ніколенко І.О., Костянець І.В., Ясинська-Бомк О.І.)

Відповідно до річного плану роботи школи у лютому 2020р. організовано перегляд учнями 2-11 класів театральних вистав Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича, учні 3-х класів в міському Палаці Культури переглянули мюзикл «Муха-Цокотуха на новий лад» (у постановці дитячого театру Будинку Культури с.Благодатне)

У ІІ семестрі тематичні заходи у НЦМБ відвідали учні 3-Б класу (28.01, літературна здибанка «Чарівна країна книжок Надії Гуменюк» до 70-річчя від дня народження дитячої письменниці), 7-Б (19.02, вечір поезії «Народжена Вкраїну прославляти» до дня народження Лесі Українки).

Бібліотекарем Бойко Р.Р. проведено цікаві бібліотечні уроки для дітей різних вікових груп, екскурсії у шкільну бібліотеку, оформлено тематичні постійнодіючі виставки літератури, каталоги фахових журналів з проблем виховання дітей. Визначено найактивніших читачів бібліотеки, підведено підсумки акції «Подаруй бібліотеці книгу» ( переможці – учні 2-А класу, Грабовська С.В.).

У 2019/2020 н.р. школярі займались у пришкільних гуртках: «Євроклубі» (Семененко І.В.), «Школі безпеки» (Рарата В.І.), секції баскетболу для хлопців 9-11 кл. (Кулик Л.А.), секції волейболу для дівчат 9-11 кл. (Бідзюра М.В.), секції волейболу для хлопців 10-11 кл. (Кушіль Т.С.), вокальному гуртку «Мрія» ( Костянець І.В.), екологічному клубі «Юні друзі природи» для учнів 1-х класів (Пасічник Т.М.), драматичному гуртку (Ленарт В.А.), гуртку «Юний дизайнер» (Соложук М.І.).

Ініціативними і самостійними в організації позакласного життя учнів школи 2019-2020 н.р. були лідери учнівського самоврядування (президент «ПІРОСу» Степанчук М., 10-Б кл.). Діти організували у школі вітання з Днем Святого Валентина, творчо прикрасили вестибюль, підготували концерт до Міжнародного жіночого дня.

Запровадження карантину (з 12.03 по 31.05.2020р.) дав нові можливості для учнів, учителів, батьків використовувати новітні інструменти комунікацій, технології дистанційного навчання. Класоводи, класні керівники, керівники гуртків продовжили спілкування з учнями і батьками класів в онлайн-режимі, проводили години спілкування, батьківські збори на платформі «ZOOM», в соціальних мережах. Новими формами роботи стали індивідуальні музичні консультації, запис музичних відеороликів (Костянець І.В.), відео заняття, організація виставок дитячих творчих робіт (Соложук М.І.), спортивні онлайн-руханки (Кулик Л.А., Кушіль Т.С., Бідзюра М.В.).

Вперше у школі «Свято останнього дзвоника» 31.05 проведено в режимі онлайн-конференції на платформі «ZOOM». Відеоматеріали підготовили учні 10-х для паралелей початкових класів (підготувала класовод Грабовська С.В.). Учні дізнались про важливість дотримання режиму дня, користь здорової їжі, боролись з мікробами, розгадували загадки; кожен з 1-4 класів продемонстрував руханку.

«Свято останнього дзвоника» 31.05 проведено в режимі онлайн-конференції на платформі «ZOOM». Відеоматеріали підготовили учні 10-х(Храпчун С.М.), випускники 11-А, 11-Б класів, класні керівники Пікарук Н.М., Шуєва Н.І., заступник директора Костянець І.В. Усі класоводи, класні керівники провели онлайн-зустрічі (Останній у 2019-2020 н.р. урок), підготували відеоматеріали, провели інструктаж перед виходом на літні канікули.

Підсумки роботи з профілактики правопорушень, злочинів,дитячої безпритульності і бездоглядності та проявів насилля серед учнівської молоді, булінгу, вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, запобігання поширенню ВІЛ-інфекції /СНІДу

З метою попередження правопорушень, злочинів, бездоглядності, проявів насилля в учнівському середовищі, вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, у школі у ІІ семестрі здійснювалась робота з превентивного виховання школярів і соціально-педагогічний патронаж дітей пільгових категорій, учнів девіантної поведінки.

-виховний процес у школі з 12.03 по 31.05 здійснювався у дистанційній формі.

Проблемними питаннями 2019-2020 навчального року було визначено: зневажливе ставлення окремих учнів до свого та шкільного майна (збереження шафок для одягу, контейнерів для сортування сміття), дотримання виконавської дисципліни, ігри мобільними телефонами під час і після уроків, міжособистісне спілкування окремих учнів та їх батьків в стінах школи. Над вирішенням цих проблем працювали учителі школи, психолог Хомюк О.Ю., адміністрація школи, залучаючи до співпраці батьківський та учнівський актив: посилено індивідуальну роботу з учнями девіантної поведінки, дітьми «групи ризику», введено більш жорсткий контроль за відвідуванням уроків учнями, продовжено психолого-педагогічний всеобуч батьків під час проведення батьківських зборів, введено чергування учнів у шкільній їдальні,з учнями проведено години спілкування про важливість сортування сміття, про добро, милосердя, про відповідальність за шкільний булінг, про недопущення кібербулінгу і про використання гаджетів у школі загалом, профілактичні лінійки для учнів 6-11 класів.

З метою підтримки учнівського самоврядування відбулася презентація «Академії лідерства» для учнів 10-11 класів, яку провели 11.03 учні-випускники ліцею Рязанова А. і Лісовий А.

На контролі дирекції школи у ІІ семестрі 2019-2020н.р. залишалося питання відвідування школи учнями: наявні медичні довідки, заяви від батьків, документи з позашкільних установ.

Станом на 01.06.2020р. у ліцеї №1 навчаються діти пільгових категорій:

- сиріт та позбавлених батьківського піклування: - 1

- дітей з особливими освітніми потребами (дітей-інвалідів) -14

- дітей з сімей учасників бойових дій – 29, у тому числі дітей загиблого учасника АТО – 2,

- 1 учениця -рідна дитина вдови загиблого в АТО

- дітей з малозабезпечених родин-5

- дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС-7

- дітей з багатодітних сімей-116

- багатодітних сімей у закладі-72.

Безкоштовне харчування учнів організовувалось відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 24.12.2015 № 911-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільних наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329 «Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», відповідних наказів управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради для дитини-сироти, дитини, яка вчиться в інклюзивному класі, учнів з малозабезпечених сімей, дітей учасників АТО, дітей-інвалідів.

16.02.2020р. проведено дві святкові різдвяні лінійки, на яких було вручено подарунки дітям учасників бойових дій, дітям загиблих в АТО, дитині-сироті Романюк А. (усього вручено 30 подарунків). Міжнародний проект «Свята без тата» реалізовано за підтримки польських меценатів, власної ініціативи та активної співпраці класного керівника Ленарт В.А. з учнями та батьками 9-А класу: знайдено спонсорів, закуплено канцтовари, солодощі, сувеніри, м´які іграшки. Готували, пакували подарунки і вручали їх на лінійці «ангели» - волонтери, учні 9-А класу.

У ІІ семестрі 2019-2020 навчального року проведено тижні (дні) профілактики правопорушень:

 січень: «Небезпечні інтернет-квести для дітей: профілактика суїцидальної поведінки неповнолітніх»;

 лютий: «Уроки гендерної грамотності».

З метою формування ціннісного ставлення до себе, до здоровꞌя, 13 лютого було проведено цікаве «Свято здоров´я» учнями Божко М., Мартинюком С., Яйдельським О., Герою С. (6-А), Рудюком М., Гочачко С., Войтович М., Карпевич Л. (6-Б), Куриловичем Г., Дердюком Ю., Приступчуком Б.(9-А) для паралелей початкових класів (підготувала класовод Грабовська С.В.). Учні 1-4 класів дізнались про важливість дотримання режиму дня, користь здорової їжі, боролись з мікробами, розгадували загадки; кожен з 1-4 класів продемонстрував руханку.

На кінець 2019-2020 навчального року на шкільному обліку перебувають 4 учнів: Мисливець Артем (8-Б клас) за схильність до правопорушень, низьку успішність, Ткачук Єлизавета (8-А клас) за вживання токсичних речовин, аморальний спосіб життя, Савчук Едуард (7-Б клас) за схильність до правопорушень, Румянцев Нікіта (7-Б клас) за схильність до агресії.

Класними керівниками, класоводами проведено профілактичну роботу з учнями і батьками: онлайн-консультацію «5 речей про коронавірус, які потрібно знати батькам і дітям», про необхідність перебування вдома під час карантину, комплексні інструктажі із безпеки життєдіяльності перед виходом на весняні та літні канікули, бесіду про відповідальність батьків за життя і здоров´я дітей влітку, про дотримання правил поведінки задля запобігання захворювання на COVID-19.

Робота психологічної служби

Головне призначення освіти – готувати людину до зустрічі з майбутнім, яка буде конкурентноспроможною на ринку праці. Зрозуміло одне: сьогоднішні діти не досягатимуть успіху у завтрашньому світі, якщо їм дати підготовку вчорашнього дня. Тому, провідними завданнями школи є вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом диференціації навчання, впровадження нових педагогічних технологій, активізація роботи з обдарованими дітьми, патріотичне виховання учнівської молоді.

Основною ж метою шкільного психолога є створення умов для розвитку людини фізично і психічно здорової, інтелектуально розвиненої, морально орієнтованої на свідомий вибір професії, готової до соціальної адаптації та життя у різних сферах суспільства.

Головними напрямками роботи працівника психологічної служби у навчальному закладі є:

1. Створення психолого – педагогічних умов для повноцінної реалізації особистості, розвитку інтелектуального і фізичного потенціалу учнів.

2. Забезпечення якісного психологічного супроводу навчального-виховного процесу.

3. Забезпечення корекційно-розвивальної роботи із школярами різних категорій: діти з особливими освітніми потребами, діти-сироти, під опікою, діти, сім΄ї яких опинилися в складних життєвих обставинах, учні, які зазнали різних форм насилля, були втягнуті у протиправні дії тощо.

4. Орієнтація виховної роботи спрямована на соціально-психологічну профілактику девіантної та ризикованої поведінки підлітків, насильства, попередження наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ/СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом.

5. Тісна співпраця з ІРЦ, з метою своєчасного виявлення дітей, які потребують корекції фізичного та психічного розвитку.

6. Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, дітей дошкільного віку, педагогічних працівників, батьків, представників громадськості.

7.Також, одним із головних напрямків роботи цього року стала профілактика та запобігання булінгу в учнівському середовищі.

Вся робота проводилась на основі розробленого плану за такими напрямками: психодіагностична (групова та індивідуальна діагностика), консультативна (психологічне консультування педагогічних працівників, учнів та батьків), корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, психологічна просвіта, організаційно-методична робота, зв’язки з громадськістю.

Окрім річного та помісячного планів окремо була спланована робота з учнями таких категорії: діти схильні до девіантної поведінки, діти-сироти та позбавлені батьківської опіки, діти, сім΄ї яких опинилися в складних життєвих обставинах, обдаровані, учні із обмеженими можливостями та особливими освітніми потребами.

Психологічний супровід навчального процесу розпочався з індивідуальної діагностики готовності першокласників до школи. Головною метою обстеження було: виявити дітей з низьким рівнем розвитку пізнавальної сфери; виявити дітей «групи ризику» з ознаками дезадаптованості, які потребують корекційно-розвивальної роботи; визначити індивідуальні вимоги до дитини, доцільні на початок року.

Обстеження було проведене за скорегованою програмою діагностичних завдань для визначення рівня загального розвитку дитини. Наступним етапом було вивчення емоційного стану дитини та ознайомлення з сімейною ситуацією. Використовувалися такі проективні методики як : «Неіснуюча тварина» та «Кінетичний малюнок сім'ї».

Далі робота психолога була спрямована на спостереження і дослідження адаптації п’ятикласників до навчання в середній ланці. Проводилась комплексна психодіагностика з метою визначення рівня інтелектуального розвитку та пошук учнів з високим інтелектуальним потенціалом. Виявлення можливої «групи ризику» дезадаптації учнів, що мають труднощі в навчанні та вихованні. Вивчення міжособистісних стосунків у класних колективах та особистісну сферу школярів.

Обстеження проводилося за наступними методиками: «Прогресивні матриці» Дж. Равена (невербальний інтелект), «Шкала Бахарєвої» (соціометрія), «Рівень тривожності» Спілберга, «Мотивація до навчання» Дубовицької та анкета «Здібності та інтереси школярів». Результати були зведені у вигляді таблиць і представлені на педагогічному консиліумі. Також розроблялись рекомендації для вчителів і батьків. Дезадаптованих учнів не виявлено.

У жовтні – листопаді увага психолога була спрямована на обстеження учнів 10-х класів. Вивчалися інтелектуальна, мотиваційна, особистісна, міжособистісна сфери та здійснювалась профорієнтаційна підтримка.

Обстеження проводилося за методиками: «Прогресивні матриці» Дж. Равена (невербальний інтелект), «Шкала Бахарєвої»(соціометрія), «Рівень тривожності» Дж. Спілберга, «Мотивація до навчання», «Шкала самооцінки» Дембо-Рубінштейна та «Карта інтересів». Результати були зведені у вигляді таблиць і представлені на педагогічному консиліумі. Також розроблялись рекомендації для вчителів і батьків. Дезадаптованих учнів не виявлено.

Психологічний супровід дітей окремих соціальних категорій проводився протягом року. Поповнювався банк даних, надавалась психологічна підтримка.

Починаючи з листопада місяця, увага психолога була спрямовувалася на діагностування та анкетування дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, а також школярів, сім΄ї яких опинилися в складних життєвих умовах. У цих дітей досліджувались: рівень інтелекту, тривожність (шкільна, міжособистісна, загальна), самооцінка, мислення, мотивація до навчання, тип темпераменту, статус у класі, суб΄єктивне відчуття самотності тощо. На основі проведених досліджень визначався психологічний стан дитини.

Протягом року вивчались учні, які схильних до девіантної поведінки, відповідно до загального та індивідуального планів роботи. У цих дітей вивчались: рівень інтелекту, тип темпераменту, тип акцентуацій характеру, рівень самооцінки, анкети: «Здоровий спосіб життя» «Передумови правопорушень», «ДВОР» (діагностика вад особистісного розвитку), діагностика стану агресії, тести: «Емоційна врівноваженість», «Виявлення агресії», «Визначення типу особистості та можливих розладів», «Акцентуація характеру» Леонгарда-Шмишека. Проведено бесіди: «Хороші учні – які вони?» (листопад), «Прості правила поведінки» (грудень), «Мої плани на майбутнє» (лютий).

Крім того, проводилась корекційно-розвивальна робота з дітьми цієї категорії. Тренінгові заняття відбувалися за програмою «Профілактика девіантної поведінки», затвердженою та погодженою на засіданні ради Нововолинського методичного кабінету. Протокол № 1, від 30.08.2010р.

У листопаді – березні проводилось обстеження учнів середньої та старшої ланки. Мета обстеження: визначити рівень інтелектуального розвитку школярів, вивчити особливості міжособистісних відносин у класних колективах, вивчити особистісну та мотиваційну сферу, виявити можливу «групу ризику» дезадаптації учнів і спланувати з ними подальшу корекційну роботу. Психодіагностика здійснювалася за наступними методиками: «Прогресивні матриці» Дж. Равена, «Шкільний тест розумового розвитку» (ШТРР), «Акцентуація характеру» Леонгарда-Шмишека, «Соціометрія» за Бахарєвою, «Рівень ситуативної тривожності» Спілберга та ін.

У лютому - березні проводилось психодіагностичне дослідження серед школярів 9 – 11-х класів, з метою профорієнтаційної підтримки випускників, за наступними методиками: ДДО (диференційований діагностичний опитувальник) Є.О. Клімова (тест професійної спрямованості), самодіагностика «Якір кар΄єри» Є. Шейн (визначення ціннісних орієнтацій при виборі кар΄єри), «Карта інтересів», «Моя майбутня професія». На основі проведених досліджень учням рекомендовано профіль навчання.

Для батьків майбутніх першокласників підготовлено виступ і презентацію «Готовність дитини до школи: складові успішного навчання. Роль батьків». Відповідно розроблялися і надавалися рекомендації батькам.

Відбувалася співпраця з державними структурами. Проводилось анкетування «Прогноз» з хлопцями-старшокласниками – майбутніми призовниками на запит військкомату, складала на основі діагностики соціально-психологічної характеристики.

Протягом березня – травня було заплановано обстеження учнів початкової ланки, з метою вивчення пізнавальна сфера школярів. Проте, через оголошений карантин, ця робота залишилась непроведеною. Тому, вся діагностична процедура перенесена на вересень - жовтень наступного навчального року.

Також поводилась індивідуальна діагностика з окремими учнями, на запит батьків та вчителів. Використовувались такі методики: «16-факторний особистісний опитувальник» Кеттела, «Неіснуюча тварина», «Кінетичний малюнок сім΄ї», «Два будинки». На основі отриманих результатів були розроблені рекомендації для батьків та класоводів.

Протягом навчального року проходили групові корекційно-розвиваючі заняття для учнів 1-х класів: тренінг «Психологічний супровід адаптації першокласників».

Також для учнів середньої та старшої ланки у листопаді - лютому були проведені тренінгові заняття «Стоп! Булінг!» та «Інтернет залежність сучасних підлітків», з метою попередження насильницької поведінки в учнівському колективі та профілактики негативного впливу соціальних мереж та віртуального життя на адекватне формування особистості підлітків.

Велика увага протягом року приділялась консультативній роботі. Проводилися як групові, так і індивідуальні консультації вчителів, батьків, учнів за їх особистими потребами; консультування учнів щодо отриманих даних діагностування. Згідно складеного графіку проходили індивідуальні консультації для учнів наступних категорій: діти з особливими освітніми потребами та їх батьками, діти, сім΄ї яких опинилися в складних життєвих умовах, сироти та позбавлені батьківської опіки, учні з девіантною поведінкою. На запрошення класних керівників відвідувала батьківські збори і виступала на такі теми: 1-і класи – «Як допомогти дитині у 1-му класі призвичаїтись до школи».

В умовах дистанційного навчання, за допомогою програми Viber, для учнів 11-х класів були надіслані рекомендації, щодо продуктивної підготовки до ЗНО: «Психологічні рекомендації та підказки учням під час підготовки до ЗНО", Як запам'ятовувати більше? Методики, які будуть корисні всім!», онлайн-тест "Методика професійного самовизначення" Дж. Голланда.

Також, в умовах карантину, проводилась наступна робота: індивідуальні консультації для здобувачів освіти в онлайн – режимі, в групі Viber, Messenger, Instagram або електронною поштою Gmail.

Самоосвіта в мережі інтернет на сайті «На Урок» та «Vseosvita», перегляд вебінарів.

Пошукова робота в мережі Інтернет, пошук роликів та рекомендацій для дітей та батьків на різні теми: «Негативний вплив сучасного інформаційного простору на психічне та фізичне здоров’я дитини», «Як обрати професію майбутнього?», «Стабілізація емоційних станів у дитини», «Як зупинити булінг: поради для батьків», тощо.

Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня з курсу: «Корекція розвитку» для дітей ЗПР.

Робота над розробкою рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу «Способи боротьби з депресією». Розповсюдження інформації по групам за допомогою соціальних мереж/мобільних додатків.

Техніка безпеки та охорона праці.

Робота педагогічного колективу школи з охорони праці організована згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 року.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

На вересень 2019 року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану школи.

Розроблено посадові інструкції працівників. Перезатвердені інструкції з техніки безпеки згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

Призначено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позауроч час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство й пожежну безпеку в школі тощо.

Вчасно проводено навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки виробничої санітарії.

У ліцеї є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників і учнів школи.

Дирекцією здійснюється контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників школи та учнями; проведенням різного роду інструктажів; розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; роботою комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивних залів, майданчиків, майстерень; виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці». Адміністрацією школи розроблено Положення «Про адміністративно- громадський контроль з охорони праці в школі». Також у школі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та з трудових спорів. Така система контролю адміністрації школи у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу. Випадків травматизму виробничого характеру серед працівників не зафіксовано.

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, спортзалах передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці.

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – важливий напрям роботи школи. З цією метою в школі учні 1-11 класів вивчали Правила дорожнього руху, проведено місячник безпеки руху, місячник з техніки безпеки в листопаді. Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи. Випускались плакати на різні теми. Проведено інструктажі з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час канікул і святкових днів. Класними керівниками проводяться бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 291

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.